Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Könül Zeynalov

Böyük Laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının böyük laborantı

Mob:055-768-22-32

İş: 256 96 54

e-mail:Könül Zeynalov@ mail.ru

07 dekabr 1976-cı il

Təhsili: Ali

1994-1998 də ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının İqtisadiyyat fakultəsində “Mühasibat uçotu və audit” ixtisası üzrə təhsil almışdır.

Əmək fəaliyyəti:

2005-ci ildən hal-hazıra kimi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının böyük laborant işləyir.