Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Gülnara Hüseynova

Assistent