Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Brilyant Abbasova

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının asistenti

iş:256-96-54

e-mail: brilyantabbas@gmail.com

04 may 1962-ci il

Təhsil, elmi dərəcəsi, elmi adı:

Ali, assistent

1983–1988-ci ildə Azərbaycan Mühəndis İnşaat İnstitutun “Tikintinin iqtisadiyyatı və təşkili”  ixtisasını bitirib.

Əmək fəaliyyəti:

1979-1983-cü illərdə kolxozçu

1983-1988-ci illərdə Azərbaycan Mühəndis İnşaat İnstitutunda oxumuşdur

1988-1995-ci illərdə Cəncə Avtomobil zavodunda iqtisadçı

1996-2002-ci illərdə Cəncə şəhər 9 saylı TTİ-də iqtisadçı

2002- 2010-cu illərdə  Az.KTA-nın  İdarəetmə və hüquq kafedrasında laborant

2010-2013-cü illərdə Aqrar menecment və marketinq kafedrasında böyük laborant

2013-cü ildən hal-hazıradək Menecment və aqrar marketinq kafedrasında asistent işləyir.

Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsində Elmi Şuranın katibi, menecment (alman proqraı) ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin akademik məsləhətçisidir

Məqalələr:

1.“Etibarlı ərzaq təminatının prioritet istiqamətləri” ADAU-nun elmi məqalələr toplusu,  Gəncə-2010, № 3

2.“Sahibkarlıq fəaliyyətində rəqabət mühitinin inkişaf etdirilməsi” GDU-nin elmi xəbərlər məcmuəsi, Gəncə-2011, № 1.

3.“Aqrar bazarda rəqabət qabi­liy­­yətinin reallaşdırılması” AMEA, İqtisadiyyat institutu, Azər­bay­can  Kooperasiya Universiteti, İqtisadi artı­­­mın intensiv inkişaf problemləri, Bakı-2011, səh 144-147.

4.“İnsan resursları bəşəriyyətin ən qiymətli sərmayəsidir” ADAU, TEC, doktorant və disser­tant­ların konfransı, Gəncə - 2013

5. “Совершенствование экономи­ческого  механизма хозяй­ство­­­вания аграрных предприятий”, ГНУ, Всероссийский Научно-исследо­ва­тельский Институт Механи­за­ции агрохимического обслуживаниясель­ского хозяйства, Сборник науч­ных  трудов, г. Рязань, 2013

6. ”Marketinq sistemində qiymət və ona təsir edən amillər”,ADAU-nun elmi məqalələr toplusu, Gəncə- 2013 № 1

7.“Aqrar sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətləri”,AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı-2014

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

07 yanvar-06 mart 2015-ci il tarixində Ali təhsil müəssisələri üçün “Tyutor hazırlığı təlimi”ndə I (birinci) dərəcəli diplomla təltif edilmişdir.

Apardığı dərslər:

Bakalavrda- “İnsan resurslarının idarəedilməsi”, “Menecment”, “Marketinq”

Tədqiqat sahəsi: “Aqrar sahənin istehsal sturukturunun moderinləşdirilməsində idarəetmə metodları və texnalogiyalarından istifadə”