Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Arifə Həsənova

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının asistenti.

iş:256-96-54

e-mail:cool.hebibe@mail.ru

29 may 1971-ci  il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:

Ali, assistent

1994-cü ildə S.Ağamalıoğlu adına “Şərəf Nişanı” Ordenli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının İqtisadiyyat fakultəsini bitirib.

Əmək fəaliyyəti:

1994-1995-ci ildə Gəncə Dövlət Sığorta təşkilatında, sığorta agenti

2008-2011-ci ildəGəncə şəhər “Aktiv” kiçik müəssisəsi.

2012-ci ildən hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Menecment və aqrar marketinq” kafedrasının asistentidir.

Apardığı dərslər:

Bakalavrda- “Aqrar bazar münasibətləri”, “Xarici iqtisadi reklam”

Mükafatlar:

2014-cü il Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Menecment və aqrar marketinq kafedrasından İlin ən yaxşı müəllimi  seçilmişdir

Məqalələr:

«Основные направлениямаркетинговых неследованыя» - ADAU-nun Elmi xəbərlər məcmuəsi, Gəncə-2013

«Совершенствование системы сбыта  аграрной продукции», Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Gəncə-2012

“Система   агромаркетинга  в Азербайджане” - ADAU-nun Elmi əsərləriGəncə-2012