Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Anar İlyasov

Assistent