Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Pərvin Muxtarova

Kafedra müdiri əvəzi

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İş tel. 2565812

e-mail:------

Doğum tarixi.     19 dekabr 1970-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1987-1991-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib.

2008-ci ildə “Sahibkarlıq şəraitində mühasibat uçotu və iqtisadi təhlilin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək  iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

2014-cü ildən  dosentdir.

 

Əmək fəaliyyəti

1992-ci il yanvar ayının 22-dən “Azərnəqliyyatbank” Bakı Kommersiya bankının  Gəncə  filialında iqtisadçı kimi fəaliyyət göstərmişdir.

2001-2002-ci tədris ilindən AKTA-nın Mühasibat uçotu və audit   kafedrasında  assistent, 2007-ci ildən baş müəllim.

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda  :  Audit (aqrar sahədə) , Praktiki audit

Magistraturada : Audit və nəzarətin problemləri,  Uçot və hesabatın beynəlxalq sistemi və standartları və s.

.

Tədqiqat sahəsi

 

  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində uçot mexanizminin təkmilləşdirilməsi
  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində MMUS-na uyğun müəssisənin uçot siyasətinin  düzgün müəyyən  edilməsinin rolu

 

Dərsliklər:

 

1. Maliyyə iqtisadi təhlil, Dərslik. Bakı, Mütərcim  2012.

 

Dərs və metodik vəsaitlər

1.Mühasibat uçotu üzrə praktikum və tapşırıqlar toplusu. Dərsl vəsaiti  2014

 

Məqalələr

20  elmi məqalə əsərin müəllifidir. Son 5 ildə  nəşr olunan məqalələr:

 

1. Mühasibat (maliyyə) hesabatı Beynəlxalq Standartlarının təsnifatı, təyinatı və hazırlanması problemləri ADAU-nun Elmi Əsərləri Gəncə,  2010

 

2.Maliyyə hesabatının konsepsiyasının hazırlanması və təqdim edilməsi.  Maliyyə və uçot jurnalı

Bakı, 2011

3.Совершенствование бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Азербайджанской Республике Международная научно-практическая Интернет Конференция посвященная 195-ти летим Харьковского Национального Аграрного Университета имени В.В.Докучаева

 

4.İqtisadiyyatın qloballaşması şəraitində Beynəlxalq Standartlar əsasında  maliyyə hesabatlarının hesablanmasının zəruriliyi .AR Dövlət müstəqilliyinin  bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri” Beynəlxalq Konfrans

Gəncə , 2011

 

5.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühasibat uçotunun konsepsiyası ADAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə 2011

6. Bazar münasibətləri şəraitind maliyyə təhlilinin bəzi məsələləri, Gəncə 2013.

7.Azərbaycanda mühasibat uçotunun inkişaf tarixi. Ak. Ə.Mahmudovun anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans. Gəncə 2014.