Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Hüseynov Mehman

Dosent əvəzi

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Mühasibat Uçotu və audit  kafedrasının dosent əvəzi

Mob.tel. 0503501621

İş tel. 2565812

e-mail:

 

Doğum tarixi:       12  mart 1976-cı il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:

1993-1997-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını bitirmişdir

2011-ci ildə “Aqrar bazarın yerli istehsal hesabına təminatının əsas istiqamətləri” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir

2009-cu ildən Mahasibat uçotu və audt kafedrasının baş müəllimi

2014-cü  ildən dosent əvəzidir

 

Əmək fəaliyyəti

.

2000-ci ildə həmin ADKTA- nın magistr pilləsini bitirmişdir.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetnin  Mühasibat uçotu və audit kafedrasında  assistent  vəzifəsində işləmişdir

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda:     Mühasibat uçotu

Magisraturada: 

 

Elmi yeniliyi:

  Milli Mühasibat Uçotu standartlarına uyğun maliyyə idarəetmə uçotunun  təkmilləşdirilməsi

 

Tədqiqat sahəsi

  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində uçot mexanizminin təkmilləşdirilməsi
  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində MMUS-na uyğun müəssisənin uçot siyasətinin  düzgün müəyyən  edilməsinin rolu.

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

  1. Maddi texniki resurslar bazarının tənzimlənməsi və aqrar bazarın təminatının yüksəldilməsi istiqamtləri.Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin 50 illiyinə həsr       olunmuş beynlxalq konfrans  materialları. Bakı 2014

 

Məqalələr

1..Обеспечение аграрного рынка за счет местного производства. Аграрная наука, № 9 Москва 2011.

2.Aqrar bazarın yerli istehsal hesabına  təminatının iqtisadi mexaninin təkmilləşdirilməsi. AMEA-nın iqtisadiyyat İnstitutunun Elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2014, N 4.

3.Maddi texniki resurslar bazarının tənzimlənməsi və aqrar bazarın təminatının yüksəldilməsi istiqamtləri.Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin 50 illiyinə həsr       olunmuş beynlxalq konfrans  materialları. Bakı 2014.