Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Həşimova Svetlana

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Mühasibat uçotu və audit kafedrasının assistenti

İş telefonu 256-58-12

Doğum tarixi

13 oktyabr   1953-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 1974-cü ildə AKTA-nın  Mühasibat uçotu  ixtisasını bitirmişdir.

2008-ci . ildən assistentdir.

 

Əmək fəaliyyəti

2008-ci ilin oktyabr ayından Mühasibat uçotu və audit kafedrasında assistent vəzifəsində işləyi.

 

Apardığı dərslər

– Mühasibat uçotu, Milli Mühasibat Uçotu Standartları,

 

Elmi yeniliyi

  Milli Mühasibat Uçotu standartlarına uyğun maliyyə idarəetmə uçotunun  təkmilləşdirilməsi

 

Tədqiqat sahəsi

  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində uçot mexanizminin təkmilləşdirilməsi
  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində MMUS-na uyğun müəssisənin uçot siyasətinin  düzgün müəyyən  edilməsinin rolu.

 

Beynəlxalq  treninqlər, simpozium və konfranslar

2011-ci ildə ADİU-də  Milli Mühasibat Uçotu Standartları ilə əlaqədar keçirilən  trenunqdə

 

Dərs və metodik vəsaitlər

Mühasibat uçotu üzrə praktikum və tapşırıqlar toplusu.Dərslik.  Bakı, Mütərcim 2014.

 

Məqalələr

1.İqtisadiyyatın qloballaşması şəraitində Beynəlxalq Standartlar əsasında  maliyyə hesabatlarının hesablanmasının zəruriliyi AR Dövlət müstəqilliyinin  bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf probleməri” Beynəlxalq Konfrans (Gəncə , 2011)

2.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühasibat uçotunun konsepsiyasıADAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə 2011

3.Maliyyə hesabatının konsepsiyasının hazırlanması və təqdim edilməsi Maliyyə və uçot jurnalıBakı, 2011