Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

İsmayılova Rahilə

Laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Mühasibat uçotu və audit kafedrasında laborant
İş tel. 256-58-12

 Doğum tarixi

22 oktyabr 1960-cı il

Təhsili-orta
1976-cı ildə  Gəncə səhər 18 saylı beynəlmiləl orta məktəbi bitirmisdir.
2002-ci ildə  Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Gəncə Qarnizonu Zabitlər  Evi  “Mühasibat” kursunu   qurtarmışdır.
1976-1980 illərdə  Gəncə səhəri  Toxuculuq kombinatında toxucu  isləmisdir.
1980-ci ildən  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində laborant işləyir.