Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Şəhriyar Aydınov

Assistent