Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Şəfiyev İsa

Assistent

Dövlət Aqrar Universiteti Mühasibat uçotu və audit kafedrasının assistenti

Mob.tel.

İş tel. 256-58-12

e-mail:  isa.sefi.@gmail.com.

 

Doğum tarixi:   8  fevral 1990-cı il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı  -  Ali

2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Mühasibat uçotu və audit ixtisasının bakalavr səviyyəsini  bitirib

2013-cü ildə  Mühasibat uçotu və audit ixtisasını  magistratura  səviyyəsini bitiri

“Müəssisəbin xarici iqtisadi fəaliyyətinin exjne və unun  nəkmilləşdirilməsi istiqamətləri” mövzusunda dissertasiya üzərində işləyir.

 

Əmək fəaliyyəti

2013-cü ildən Mühasibat uçotu və audit kafedrasında assistent vəzifəsində içləyir

 

Apardığı dərslər – İdarəetmə uçotu

 

Elmi yeniliyi

  Milli Mühasibat Uçotu standartlarına uyğun maliyyə idarəetmə uçotunun  təkmilləşdirilmə

 

Tədqiqat sahəsi  -

  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində uçot mexanizminin təkmilləşdirilməsi
  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində MMUS-na uyğun müəssisənin uçot siyasətinin  düzgün müəyyən  edilməsinin rolu.

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

  • Türkiyədə 2014-cü ilin noyabr ayında Beynəlxalq gənclərin inteqrasiyası  simpoziumunda iştirak etmişdir.
  • - Çində 2015ci ilin avqust ayında İnkişaf etməkdə olan ölkələrin  kənd təsərrüfatında onlara dəyən zərərlər və iqlim dəyişikliyi  simpoziumunda iştirak etmişdir.

 

Məqalələr

1.Müəssisənin idarə edilməsində mühasibat uçotu informasiyasının rolu. Ak. Ə.Mahmudovun   anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktiki    konfrans. Gəncə 2014.