Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Dekanlıq

FAKÜLTƏNİN DEKANI: dosent Əlöysəd ƏSGƏROV

DEKAN MÜAVİNİ: Anar HÜSEYNOV

Ünvan:  Gəncə şəhəri, Adil İsgəndərov küçəsi 64

Tel: (+994 22) 256 10 56

E-mail: agribusiness@adau.edu.az