Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Bakalavriat səviyyəsi proqramları

   
050402               Mühasibat uçotu və audit
050407 Menecment (alman proqramı)
050407 Menecment
050408 Marketinq
050409 Biznesin idarə edilməsi