İmtahan cədvəli

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Bakalavriat səviyyəsi

2017/2018-Cİ TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SEMESTRİNİN İMTAHAN

SESSİYASININ QRAFİKİ

Fakültələr üzrə imtahan cədvəli