"1C: Universitet PROF" proqramı üzrə ADAU əməkdaşları üçün növbəti vebinar keçirmişdir

27 aprel 2017-ci tarixində ADAU-da “1C: Universitet PROF" proqramında təhsil və ixtisas artıra sənədlərinin formalaşdırılmasıüzrə ADAU-nun İnformasiya texnologiyaları və elektron qeydiyyat şöbəsinin təşkilatçılığı ilə növbəti vebinarkeçirilmişdir. Vebinarda İnformasiya texnologiyaları və elektron qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşları, Kadrlar şöbəsinin əməkdaşları, Ümumi şöbənin əməkdaşları, Tədris şöbəsinin əməkdaşları, Tələbə şöbəsinin əməkdaşları, Elm şöbəsinin əməkdaşları və dekanlıqlarınəməkdaşlarıiştirak etmişdir.