Kitabxana

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin kitabxanası 1929-cu ildən fəaliyyət göstərir.

Kitabxananın ərazisi 1907 m2–dir.

Ümumi fond: 643417

Kitab fondu: 441414

Elektronik avadanlıqlarla tam təmin olunub:  

- Elektron kitabxana sürətli internetlə təmin olunur.

- 66 komputer

- 2 printer

- 1 skaner

- 1 geniş ekran TV

Şöbə və bölmələr

- Məlumat biblioqrafiya şöbəsi

- Kitabların toplanması, yerləşdirilməsi, inkişafı, mövzular üzrə ayrılması, kataloq və qruplaşdırılması şöbəsi

- Xarici ədəbiyyat şöbəsi

- Beynəlxalq mərkəz

- Oxu zalı şöbəsi

- Dissertasiya, tesizlərin xülasəsi, qəzat və jurnal şöbəsi

- Oxu zalının kitablarla təminatı şöbəsi

- Elmi öyrənmə və ədəbiyyat saxlama şöbəsi

- Elektron kitabxana

- Abunəçilər xidmət şöbəsi

Filiallar

-  Baytarlıq fakültəsi oxu zalı

- Aqrotexnologiya fakültəsi oxu zalı

- Aqronomluq fakültəsi oxu zalı

Ədəbiyyat sevgisi klubu, hər hansı bədii ədəbiyyata uyğun ingilis və rus dillərində söhbət klubları fəaliyyət göstərir.

Türk dünyası universitetlərinin əlaqə mərkəzində Ümummilli lider Heydər Əliyev, və Mustafa Kamal Atatürk haqqında 500-dən çox kitab, jurnallar və başqa ədəbiyyatlar mövcuddur.

XVIII-XVIX əsrlərdə çap olunmuş, “Qızıl Fond” adlanan 1000-dən çox kitablar elmi təhsil və ədəbiyyat şöbəsində saxlanılır.