Sevinc Mustafazadə

Baş müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasının baş müəllimi

İş.tel: 256-12-58

e-mail:                                                                                                 

Doğum tarixi

29 noyabr 1961-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 1988-ci ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına Xarici dillər İnstitutunun “İngilis dili və fransız dili ” ixtisasını bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

1989-1995 - ci illərdə Gəncə  39 saylı orta məktəbdə, 1995-ci ildən ADAU- nun Dillər kafedrasında işləyir

Apardığı dərslər

Bakalavr-ingilis dili

Məqalələr

ADAU-nun Aqrar İqtisadiyyat fakültəsinin bakalavr pilləsi üçün ingilis dili. Tədris proqramı Gəncə - 2010 10 səh.

“Mening gand context”  məqalə  ADAU-nun elmi əsərləri -2010 2səh. 119-120

“ Word-Grpups” məqalə ADAU-nun elmi əsərləri – 2010 2səh. 120-121

“STRESS, RHYTHM AND İNTONATİON ” ADAU-nun elmi əsərləri – 2011 2səh. 168-169

“The Gramm translation  method ” ADAU-nun elmi əsərləri -2012  2 səh. 161-162

Ali məktəblərin Azərbaycan bölmələri üçün fransız dili   Tədris proqramı  Qanun nəşriyyatı. Bakı 2014