Nərmin Babazadə

Müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasının müəllimi

İş.tel: 256-12-58

e-mail:                                                                                                 

Doğum tarixi

16 fevral 1981-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İngilis dili fakültəsinin bakalavr,

 

2005-ci ildə həmin universitetin magistr pilləsini bitirmişdir.

 

Əmək fəaliyyəti

2003-2009 -ci illərdə Gəncə Musiqi Kollecində ingilis dili müəllimi  işləmişdir.

2009-cu ildən Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universitetinin Dillər kafedrasına  ingilis dili müəllimi

2012-ci ildən Dillər kafedrasına baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər

Bakalavr- ingilis dili

Məqalələr

“The advantages of using games and role play in teaching foreign languages” – ATU  Gəncə 2010

“ Characteristics of dialogue” – ADAU Gəncə 2010

How the words change their meanings Gəncə - 2011 ADAU-nun elmi əsərləri

“ How the Words ehange their meaning”  ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə-2011.səh.147-148

“ Passive Voice” ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə-2011.səh.143

Some languages have no grammar. ADAU. Elmi əsərləri Gəncə - 2012 № 1

The use of games in learning grammar. ADAU. Elmi əsərləri.Gəncə - 2012 № 2

Translation and methods of foreign language reading comprehencion. AMEA-“Məruzələr”jurnalı,  68,         2012 № 3

The importance of correct pronunciation in language lerning. ATU Respublika Elmi-Praktik Konfransının materialları Gəncə - 2012 səh. 207-208

“The grammar translation method of teaching foreign languages” Texnoloji innovasiyalar və elmi-texniki tərəqqi mövzusunda Respublika Elmi-praktik konfrans materialları. 6-8 may Gəncə.2013