Leyla Piriyeva

Müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasının müəllimi

İş.tel: 256-12-58

e-mail:                                                                                                  

Doğum tarixi

22 avqust 1984-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

  2006-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İngilis dili fakültəsinin bakalavr,

2009-ci ildə həmin universitetin magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

 

Əmək fəaliyyəti

2006-2009-cu illərdə Gəncə Humanitar Kollecində  ingilis dili müəllimi işləmişdir.

2009-cu ildə Azərbaycan Dövlət  Aqrar Uni­ver­si­tetinin Dillər kafedrasına   müsabiqə yolu ilə ingilis dili müəllimi keç­miş­dir.

2012-ci ildə Dillər kafedrasına baş müəllim vəzifəsinə keçmişdir.

 

Apardığı dərslər

Bakalavr- ingilis dili

Dərs və metodik vəsaitlər

“Word order in English and in other languages” 2010

Məqalələr

“Word order in English and in other languages” – Az.T.U  Respublika elmi praktik konfransın materialları. Gəncə -2010. Səh. 151-154

“Conditions for Teacher Research” - ATU  Gəncə 2010. Səh. 107-110

Opportunities for the Development of Cricital Thinking in Students at University Seminars - ATU  Gəncə 2010

Some languages are just not good enough. ADAU-nun elmi əsərləri .Gəncə -2011 N 2. Səh. 145-147

Changes in the 21 st century ADAU 2012. N 2

Children can’t speak or write properly any more. ADAU. Elmi əsərləri.Gəncə - 2012 № 1

 English as a modern language. ADAU. Elmi əsərləri.Gəncə - 2012 № 2

 Reading as an aim and a means of teaching and learning a foreign languages. ATU Respublika Elmi-praktik konfransın materialları  Gəncə - 2012 № 2

 “Teaching And Developing Vocabulary” ATU Elmi Praktik Konfrans 6-8 May Gəncə 2013  

“ Modalverbs” ADAU –Gəncə 2014. Səh.141-143