Gülriyyə Məmmədova

Baş müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasının baş müəllimi

İş.tel: 256-12-58

e-mail:                                                                                                 

Doğum tarixi

20 dekabr 1964-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1987-ci ildə həmin institutu bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

1987-1992-ci illərdə orta məktəbdə ingilis dili müəllimi işləmişdir.

1992-ci ildən isə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinə müsabiqə yolu ilə alman dili müəllimi keçmişdir

Apardığı dərslər

Bakalavr- alman dili

Magistr- alman dili

Beynəlxalqtreninqlər, simpozium və konfransla

“ Pedigogische Hochschule Freiburg ” Tempus proqramı. 2014

Dərs və metodik vəsaitlər

Hartmut “Thenienneu” Berlin – 2003

Завялова В. “Deutsh” Moskva – 2005

Məqalələr

“ İngilis və Azərbaycan dili nəqli cümlələrdə sözlərin siyahısı” GDU. Elmi xəbərlər. Bakı-Nurlan 2005

“ The prackical mastering of grammar using grammatical structure” GDU. Elmi xəbərlər. Bakı-Nurlan 2005

 “Alman dilinin Orfoqrafik sahəsindəki son dəyişikliklər ” ATU. Respublika Elmi Praktik Konfransının materialları. Gəncə 2008

“Die audiovisuelle Methode ( AMV)”   ADAU-nun Elmi əsərləri 2010

“ Das progmatisch – funktionale Konzept im Deutschunterricht” ADAU-nun Elmi əsərləri 2010

“ Lernen durch Lehren” ADAU-nun   Elmi əsərləri 2011

“Unterrichtsmethoden” ADAU-nun Elmi əsərləri 2012

“Die wichtigsten Methoden des Fremdsprachenunterrichts” ADAU-nun Elmi əsərləri 2014