Gülnara Aslanova

Müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasının müəllimi

İş.tel: 256-12-58

e-mail:  eshginnnnn@mail.ru                                                                                           

Doğum tarixi

29 aprel 1988-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2009-cu ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya fakültəsinin bakalavr pilləsini,     

 2011-ci ildə isə  Gəncə Dövlət Universitetinin   “Filologiya” fakültəsinin (ingilis dili ixtisası üzrə) magistratura səviyyəsini bitirmişdir.     

 

Əmək fəaliyyəti

2011-ci ildən  müqavilə əsasında ADAU-nun Dillər kafedrasında  ingilis dili müəllimi       

 2012-ci ildən ADAU-nun Dillər kafedrasında  ingilis dili müəllimi işləyir.

Apardığı dərslər

Bakalavr-ingilis dili

Dərs və metodik vəsaitlər

Proqram- “ADAU-nun Baytarlıq təbabəti və Zootexnikfakültəsinin  bakalavr və magistr pilləsi üçün ingilis dili fənnindən proqram” Gəncə- 2012

Məqalələr

“ The history of English language ”Tələbə və magistrların elmi-tədqiqat  yaradacılıq işlərinin toplusu. Gəncə - 2010səh. 94

“ The history of English literary language” Magistrantların Elmi konfransı. Gəncə- 2010 səh.428

“ Popular methodology of teaching English”      ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə 2011  səh.128

“ Deseribing language” ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2011 , №2

“The connection of speech and language” ADAU-nun elmi əsərləri. Səh. 151

Extensive and intensive listening .Popular methodology of teaching English  2011

 “ Extensive and İntensive listening” ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə 2012. Səh.149

“ Word meaning, sentence meaning, and utterance meaning ” Elmi xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə- 2012. Səh. 154