Şahnaz Məmmədova

Müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasının müəllimi

İş.tel: 256-12-58

e-mail: shahna.alekberova.83@mail.ru                                                                                                 

Doğum tarixi

12.mart 1983

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici dillər fakültəsinin ingilis dili ixtisasını 2007-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici dillər fakültəsinin Tərcümə nəzəriyyəsi və dillər arası əlaqə ixtisasını bitirib.

Əmək fəaliyyəti

2004-cü ildən 2010-cu iləqədər  “S and P training” kursunda ingilis dili müəllimi

2010-cu ildən ADAU-nun dillər kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər

Bakalavr- ingilis dili

Məqalələr

“ Disjunctive questions and their usage in modern British English and American English”  GDU- Elmi xəbərlər  2011.

“ Potencial problems in classroom management at the english lesson” ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2012 , №1

“ Types of conditionals and the ways of teaching conditionals.” ADAU-nun elmi əsərləri.Gəncə 2011 , №2

“Borrowing words and English- international words” .” ADAU-nun Elmi əsərləri. Gəncə 2011 , №3