Sahil Quliyev

elmi işçi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasında assistent və elm şöbəsində elmi işçi

e-mail: squliyev280@gmail.com

Doğum tarixi

15.07.1987

Təhsili

2007-2011 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqrokimya və torpaqşünaslıq ixtisasının bakalavriat səviyyəsi

2011-2013 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və növlərə ayrılması ixtisasının magistratura səviyyəsi

2013-dən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Fitopatalogiya ixtisasının doktorantı

Əmək fəaliyyəti

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasında assistent və elm şöbəsində elmi işçi vəzifəsində çalışır

İştiraketdiyikurslar, seminarlar və digərzəruriinformasiya

2015 Seminar on Quality and Safety Management Of Agricultural Exports For DevolopingCountiries (from june 8-29.2015 Hohhot China)