Kəmalə Abbaszadə

Patent üzrə mühəndis

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elm şöbəsinin patent üzrə mühəndisi

e-mail: abbaszadeaida@gmail.com

Doğum tarixi

20 oktyabr 1976

Təhsili

1993-1999 - Azərbaycan Kənd  Təsərrüfatı  Akademiyasınin  Mühəndislik  fakültəsinin 3102.01 Aqromühəndislik ixtisası üzrə bakalavriat və magistratura səviyyəsi

2014-cü ikdən ADAU-nun doktorantı

Əmək fəaliyyəti

 

2001-2003- AzDMSS-da aparıcı mütəxəssis

2003cü ildən ADAU-nun  Elm şöbəsində patent üzrə mühəndis

Məqalələr

  1. Aqrar sahənin inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyi. “Müasir aqrar elm: qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri” elmi-praktik konfrans materislları, II cild, Gəncə, 2014.
  2. Torpağın becərilməsində aparılmış tədqiqatların, torpaqbecərən maşın və alətlərin təhlili. “Xəbərlər məcmuəsi”, №2(60), Gəncə-2015.

Torpağın becərilməsi ona lazımi strukturun verilməsi kimi. “Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər” elmi-praktik konfrans materislları, III cild, Gəncə, 2015.