Təcrübə və işədüzəltmə şöbəsi

Ünvan: Ozan küç., ADAU-nun mühəndislik fakültəsi, Gəncə şəhəri, AZ2000

Tel: +99422 266 27 13

e-mail: icd@adau.edu.az