Dissertasiya şuraları

3102.01 “Aqromühəndislik” - texnika üzrə
3103.08 “Meyvəçilik və üzümçülük” - aqrar elmlər üzrə
3103.06 “Bitkilərin mühafizəsi” - aqrar elmlər üzrə
3110.03 “Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası “- aqrar elmlər üzrə

Şuranın sədri: kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor İbrahim Cəfərov

5304.01 “İqtisadi fəaliyyət növləri” - iqtisad elmləri
5308.01 “Ümumi iqtisadiyyat” - iqtisad elmləri
5312.01 “Sahə iqtisadiyyatı” - iqtisad elmləri
5303.01 “Mühasibat uçotu” - iqtisad elmləri

Şuranın sədri: iqtisad elmləri doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvü Ziyad Səmədzadə