Dərs cədvəlləri

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

ADAU

Bakalavriat səviyyəsi

2018/2019-cu tədris ilinin I semestrinin dərs cədvəlləri

 

BAYTARLIQ TƏBABƏTİ VƏ ZOOMÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ

MÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ

AQROBİZNES VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİ

AQROTEXNOLOGİYA FAKÜLTƏSİ