Məhəmməd Hüseynov

Şöbə müdiri

Kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin –torpaqşunaslıq və aqrokimya” kafedrasının dosenti

Mob.tel: 0503197408

İş tel: 2569100

e-mail: -

Doğum tarixi

10 dekabr 1957-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi,elmi adı

1984-cü ildə Azərbaycan kənd təsərrüfatı institutunun aqronomluq fakultəsini bitirmişəm.

2008-ci ildə Azərbaycan kənd təsərrüfatı Akademiyasının  ikinci təhsil iqtisadiyyat fakultəsini bitirmişəm.

1990-cı ildə Aqrokimya üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişəm.

1994-ğü ildən dosentdir.                                               

Əmək fəaliyyəti

1984-ğü ildən1989-ğu ilə kimi institutun tədris-təcrübə sahəsinin müdiri,

1990-cı ildə Aqrokimya  və torpaqşunaslıq kafedrasında stajor müəllim,

1992-ci ildən 1994-ğü ilə kimi kafedrada assistent,

1994-cü ildən Aqrokimya və torpaqşunaslıq kafedrasında dosent

Apardığı dərslər        

Bakalavrda – Aqrokimya, gübrələmə sistemi

Magistraturada – Torpaqşunaslıq və aqrokimya elminin müasir problemləri, aqrokimya,

Elmi yeniliyi

Yoxdu

Mükafatları                                

2010-cu il Azərbaycan Republikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Fəxri Fərmanı

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin «Tədris Təcrübə Təsərrüfatı Sahəsinin boz-qəhvəyi torpaqlarında qida balansının öyrənilməsi»

Beynəlxalq treninqlər,simpozium və konfranslar

Rusiyada Moskva Dövlət Universitetində konfransda

2011 – ci il “Boz- qəhvəyi torpaqların bioloji aktivliyi” Azərbaücan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin 3-cü Qurultayı, Bakı

Seçilmiş əsərləri

Yoxdur

Dərsliklər:

Yoxdur

Dərs və metodik vəsaitlər:

Ekoloji Toksikologiya , Gəncə 2001, çap vərəq 128

Aqrokimya fənindən metodik vəsait, ADAU, 2008

Gübrələmə sistemi, metodik vəsait, 2010

Aqrokimya fənindən Ekologiya ixtisası üzrə magistr pilləsi ücün , Gəncə 2010

Məqalələr

1.Mineral və üzvi gübrələrin şəkər çuğunduru bitkisi altında effektivliyi, Aqrokimya  jurnalı , 2008

2. Gübrələrin tətbiqi ilə əlaqədar olaraq bitkidə nitratların toplanması problemləri, Elmi konfrans, Gəncə 2010

3. Ceyrançöl massivində yayılmış yem əhəmiyyəti olan becərilən bitkilərdə mineral və mikroelementlərin miqdarı, Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2012     

4. Beynəlxalq elmi konfransın əsərlər toplusu, 2012 Samux rayon ərazisində tərəvəzçilik şəraitində istifadə olunan torpaqların münbitliyinin artırılması yolları. 

5. «Деградация почв зимних пастбищ Азербайджанской республики», Лондонский университет, Британский журнал о науке и культуре, Лондон, 2014, стр 31-36

6. Деградация пастбищных почв Азербайджана из-за перевыпаса скота и пути их улучшени я» Журнал «Наука и мир», Волгоград, 2014, №9, сентябрь