QAYNAR XƏTT

 

 

İMTAHANLARIN TƏŞKİLİNDƏ VƏ GEDİŞİNDƏ QARŞILAŞDIĞINIZ NÖQSANLAR, NEQATİV HALLARLA BAĞLI QAYNAR XƏTTƏ MÜRACİƏT ETMƏYİNİZ XAHİŞ OLUNUR.

Mob (Whatsapp): 055-779-78-91; 051-654-94-36; 055-437-32-34

E-MAIL: adau.imtahan@gmail.com; office@adau.edu.az