TƏHSİL İXTİSASI ÜZRƏ MAGİSTRATURADA BEYNƏLXALQ İKİLİ DİPLOM PROQRAMI

ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universiteti və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin magistratura səviyyəsində ikili diplom proqramı

Proqramın elanı ilə bu keçiddən tanış ola bilərsiz