Mexanika mühəndisliyində yeniliklərə dair III Beynəlxalq Konfrans

Hörmətli həmkarlarımız,

Təşkilati Komitə adından, Sizi İstanbul 2017 (ICAME2017) Mexanika Mühəndisliyi üzrə 3-cü Beynəlxalq Konfransda iştirak etməyə dəvət edirik. 

Konfrans 19-21 dekabr 2017-ci il tarixləri arasında İstanbul Texniki Universitetində keçiriləcək. 

Konfrans, Universitetin PROMECH Technopark şirkəti tərəfindən təşkil edilən Thermal Engineering jurnalı, rəsmi universitet mətbuatı tərəfindən dəstəklənir.

Konfrans səhifəsi: http://icame2017conference.com/

  Əhəmiyyətli  tarixlər

Onlayn referatların təqdim edilməsi üçün son tarix: 19 noyabr 2017

Tam sənədlərin təqdim edilməsi üçün son tarix: 26 noyabr 2017

Hörmətlə,

Dosent Ahmet Selim DALKILIÇ

Sədr: ICAME2017

Yıldız Texniki Universiteti, Mexanika Mühəndisliyi fakültəsi, Mexanika Mühəndisliyi , İstilik və Termodinamik

Barbaros Yokusu Yildiz Beşiktaş 80349 İstanbul-Türkiye

Tel: +90212 383 28 21 / +90555 709 70 90

Faks: +90212 383 30 24

E-poçt: dalkilic@yildiz.edu.tr / dalkilica2@asme.org / ahmet_selim_dalkilic@hotmail.com

İngilis dilində: http://www.yildiz.edu.tr/ ~dalkilic/

Baş redaktor: http://eds.yildiz.edu.tr/journal-of-termal-engineering