Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarında fermerlərlə keçiriləcək elmi praktik seminarların mövzuları

MÖVZU I. GÜNƏBAXAN BİTKİSİNİN BECƏRİLMƏ TEXNOLOGİYASI

Seminar 18.01.2018-ci il tarixində saat 1100-da Aqronomluq fakültəsinin tədris binasında 318 №-li auditoriyada (3-cü mərtəbə) keçiriləcəkdir.

Giriş sözü

İbrahim Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru,

AMEA-nın müxbir üzvü, professor

Məruzələr:

Günəbaxan sahəsinin əkinə hazırlanması, toxumun seçilməsi və səpinin optimal müddətdə aparılması

a.e.f.d. Vüqar Bəşirov - Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının dosent əvəzi

Günəbaxan əkinlərində aqrotexniki tədbirlərin həyata keçirilməsi

a.e.f.d., ADAU-nun professoru Hümbət Hümbətov- Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrası           

Günəbaxan bitkisinin xəstəlik və zərərvericiləri, onlara qarşı mübarizə tədbirləri

a.e.f.d. Aytəkin Məmmədova - Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının dosent əvəzi 

a.e.f.d. Nəzakət İsmayılzadə - Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının dosenti

Günəbaxan məhsulunun istehsalı və satışının təşkili

Fərrux Rəhimov- Menecment və aqrar marketinq kafedrasının assistenti

       MÖVZU II. BAĞÇILIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ

Seminar 26.01.2018-ci il tarixində saat 1100-da Aqronomluq fakültəsinin tədris binasında 116 №-li auditoriyada (1-ci mərtəbə) keçiriləcəkdir.

Giriş sözü

İbrahim Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor

Meyvəçilikdə mövcud problemlər və onların həlli yolları

a.e.e.d. Zaur Həsənov- Bağçılıq kafedrasının professoru

Meyvə bağlarında aqrotexniki tədbirlərin təqvimi

a.e.f.d. Hüseyn İdrisov - Bağçılıq kafedrasının müdiri, dosent

Meyvə bitkilərinin xəstəlik və zərərvericiləri, onlara qarşı mübarizə üsulları

a.e.f.d. Nəzakət İsmayılzadə - Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının dosenti

a.e.f.d.. Aytəkin Məmmədova - Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının dosenti

Meyvə məhsulunun istehsalı və satışının təşkili

Anar Həsənov- Menecment və aqrar marketinq kafedrasının baş müəllimi

 

MÖVZU III. İRİBUYNUZLU QARAMALIN BƏSLƏNMƏSİ

Seminar 06.02.2018-ci il tarixində saat 1100-da Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsinin tədris binasında Anatomiya muzeyində

(1-ci mərtəbə) keçiriləcəkdir.

Giriş sözü

İbrahim Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor

Məruzələr:

Müxtəlif istiqamətli qaramalın cins tərkibi və onun yaxşılaşdırılması yolları

b.e.f.d. Suliddin Abbasov -Heyvandarlıq və balıq məhsulları istehsalının texnologiyası kafedrasının dosenti

b.e.f.d. Urfan Turabov- Heyvandarlıq və balıq məhsulları istehsalının texnologiyası kafedrasının dosenti

Müxtəlif istiqamətli qaramalın yemləndirilməsi

b.e.f.d. Xəsafət Səfərov- Heyvandarlıq və balıq məhsulları istehsalının texnologiyası kafedrasının dosenti

Müxtəlif istiqamətli qaramalın xəstəliklərinə qarşı müalicə və profilaktiki tədbirlər

b.e.f.d. Zahir Ələsgərov - Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya kafedrasının müdiri, dosent

b.e.f.d. İlqar Gənciyev - Yoluxmayan xəstəliklər kafedrasının dosenti

Mal əti istehsalı və satışının təşkili

Maqsud Vəliyev- Menecment və aqrar marketinq kafedrasının  assistenti

 

MÖVZU IV. QUŞLARIN BƏSLƏNMƏSİ

Seminar 13.02.2018-ci il tarixində saat 1100-da Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsinin tədris binasında Anatomiya muzeyində (1-ci mərtəbə) keçiriləcəkdir.

Giriş sözü

İbrahim Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor

Məruzələr:

Ətlik, ətlik-yumurtalıq və yumurtalıq istiqamətdə quşların cins tərkibinin müəyyənləşdirilməsi və bəslənməsi

Qiyas Hacıyev- Ucar rayonu, Müsüslü quşçuluq fabrikinin direktoru, ADAU-nun doktorantı

Quşların yemləndirilməsi

b.e.f.d. dosent Mahir Hacıyev - Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru

b.e.e.d., professor Arif Tağıyev- Yoluxmayan xəstəliklər kafedrasının müdiri

Quşların xəstəliklərinə qarşı profilaktiki tədbirlər

b.e.f.d. Zahir Ələsgərov- Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya kafedrasının müdiri, dosent

Quş əti, yumurta istehsalı və satışının təşkili

i.f.d. Asif Həsənov- Menecment və aqrar marketinq kafedrasının müdiri, dosent əvəzi