04-09 may tarixlərində ADAU TV vasitəsilə keçiriləcək DƏRSLƏRİN QRAFİKİ

 

Saat

HƏFTƏNİN GÜNLƏRİ VƏ TARİXLƏR

1-ci gün

04 may

2-ci gün

05 may

3-cü gün

06 may

4-cü gün

07 may

5-ci gün

08 may

6-cı gün

09 may

10:00-11:00

İxtisas: “Aqronomluq” ixtisasının tələbələri və fermerlər

Kurs: 2

Fənn: Fitopatologiya

Mövzu: Fındıq və digər qərzəkli meyvələrin xəstəlikləri, onlara qarşı mübarizə üsulları

Müəllim: Prof. İbrahim Cəfərov

İxtisas: Bağçılıq və tərəvəzçilik

Kurs: 1

Fənn: Ümumi bağçılıq

Mövzu: Meyvə və giləmeyvə bitkilərinin bölgələr üzrə cinslərə tələbatı

Müəllim: Dos.  Hüseyn İdrisov

İxtisas: Meşəçilik

Kurs: 3

Fənn: Meşə quruluşu

Mövzu: Meşənin yetkinliyi

Müəllim: Prof. Zakir Ibrahimov

İxtisas: Bütün tələbələr üçün

Kurs:

Fənn: Botanika

Mövzu: Viruslar, onların təbiəti və qorunma metodları           

Müəllim: Prof. Zaur Hümbətov

İxtisas: Su bioehtiyatları və akvabitkilər  

Kurs: 1

Fənn: Etnobiologiya

Mövzu: Tərkibində vitaminlər olan bitkilər və onların istifadəsi

Müəllim: Aybəniz Hüseynova

İxtisas: Torpaqşünaslıq və aqrokimya

Kurs: 3

Fənn: Aqrokimyanın əsasları

Mövzu: Fosforlu gübrələrin bitki həyatında rolu

Müəllim: Günay Əliyeva

11:30-12:30

İxtisas: Baytarlıq

Kurs:4

Fənn: Epizootologiya

Mövzu: İnfeksion xəstəliklərin təbii ocaqlığı. İnfeksion xəstəlikər zamanı  müalicənin prinsipləri

Müəllim: Dos. Zahir Ələsgərov

İxtisas: Zootexniklik

Kurs: 1

Fənn: Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilıməsi

Mövzu: Heyvanların yetişdirilmə üsulları

Müəllim: Dos. Urfan Turabov

İxtisas: Baytarlıq

Kurs: 2

Fənn: Klinik diaqnostika

Mövzu: Sidik-cinsiyyət sisteminin müayinəsi

Müəllim: Prof. Famil Nəsibov

İxtisas: Baytarlıq

Kurs: 2

Fənn: Yoluxmayan daxili xəstəliklər

Mövzu: Qaraciyər və öd yollarının xəstəlikləri

Müəllim: Dos. İlqar Gəncəyev

İxtisas: Baytarlıq

Kurs: 3

Fənn: Patoloji anatomiya

Mövzu: İnkişaf qüsurları və şişlər

Müəllim: Dos. Ehkam Əliyev

İxtisas: Baytarlıq

Kurs: 3

Fənn: Baytar-sanitar ekspertizası

Mövzu: Ətin müayinəsi üsulları

Müəllim: Prof. Mirzə Əliyev

12:45-13:45

İxtisas: Maliyyə

Kurs: 3

Fənn: Maliyyə bazarları

Mövzu: Valyuta bazarı

Müəllim: Dos. Ceyhun İsmayılov

İxtisas: Torpaqşünaslıq və aqrokimya

Kurs: 3

Fənn: Aqrokimyanın əsasları

Mövzu: Üzvi gübrələr, onların növləri və səmərəli istifadəsi

Müəllim: Rəsmiyyə Quliyeva

İxtisas:Su bioehtiyatları və akvabitkilər

Kurs: 3

Fənn: Akvakulturalar

Mövzu: Akvakulturalarda yetişdirilən su bitkilərinin biekoloji xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti

Müəllim: dos. Mahilə Şahmuradova

İxtisas: Aqronomluq fakültəsinin  tələbələri

Kurs:

Fənn: Əkinçilik

Mövzu:          Alaq bitkilərinin bioloji qruplar üzrə geniş yayılan nümayəndələri.

Müəllim: Ramilə Qurbanova

İxtisas: Baytarlıq

Kurs: 3

Fənn: Parazitologiya

Mövzu: Sestodlar

Müəllim:B.m. Ramil Məmmədov

İxtisas: Zootexniklik

Kurs: 3

Fənn: Qoyunların infeksion xəstəlikləri

Mövzu: Bağırsaq infeksiyaları

Müəllim: Sevinc Hüseynova

14:00-15:00

İxtisas: Aqromühəndislik (rus bölməsi)

Kurs: 3

Fənn: Hidravlika və hidravlik maşınlar

Mövzu: Mayelərin axım rejimi və Reynold böhran həddinin təyini

Müəllim: B.m. Mustafayev  Ramil

İxtisas: Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi

Kurs: 2

Fənn: Nəqliyyat mühərrikləri

Mövzu: Daxiliyanma mühərriklərinin effektiv göstəricilərinin və əsas ölçülərinin təyini

Müəllim: B.m. Anar Cəfərov

 

İxtisas: Aqromühəndislik    

Kurs: 3

Fənn: MTP-nin istismarı

Mövzu: Kənd təsərrüfatında nəqliyyat

Müəllim: Dos. Ayaz Həsənov

İxtisas: “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”, “meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi”

Kurs: 3

Fənn: Suvarma meliorasiyası

Mövzu: Damcılarla suvarma üsulu, liman suvarması, tullantı sularla suvarma

Müəllim: B.m. Könül Həsənova

İxtisas: İqtisadyyat ixtisasları

Kurs: 1

Fənn: Xətti cəbr və riyazi analiz

Mövzu: Ədədi sıralar

Müəllim: Dos. Sevinc Bağırova

İxtisas: İqtisadiyyat ixtisasları

Kurs: 1

Fənn: İqtisadi informatika   

Mövzu: Müasir kompyüterlərin proqram təminatı

Müəllim: Elnarə Kazımova

15:30-16:30

İxtisas: “Maliyyə”, “iqtisadiyyat”

Kurs: 3 və 2

Fənn: İnsan resurslarının idarə edilməsi

Mövzu: Təşkilatlarda əməkdaşların attestasiyası və işgüzar qiymətləndirilməsi

Müəllim: B.m. Brilyant Abbasova

İxtisas: Mühasibat uçotu və audit

Kurs: 2

Fənn: Mühasibat uçotu

Mövzu: Torpaq, ikili avadanlıqların uçotu

Müəllim: Nərgiz Həsənova

İxtisas: Menecment (alman proqramı)

Kurs: 2

Fənn: Mühasibat uçotu

Mövzu: Torpaq, ikili avadanlıqlar və qeyr-maddi aktivlərin uçotu

Müəllim: Tural İsgəndərov

İxtisas: Zootexniklik

Kurs: 1

Fənn: Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi

Mövzu: Kənd təsərrüfatı heyvanlarının konstutusiyası, eksteryeri və interyeri

Müəllim: B.m. Məhbubə Qulubəyova

İxtisas: “Qida məhsulları mühəndisliyi”, “marketinq”

Kurs: 3 və 2

Fənn: Marketinq

Mövzu: Marketinq kommunikasiyaları

Müəllim:Fatimə Şirinzadə

İxtisas: Marketinq

Kurs: 3

Fənn: Bazar infrastrukturu

Mövzu: Reklam agentlikləri və kütləvi informasiya vasitələri

Müəllim: B.m. Anar Həsənov

17:00-

18:00

İxtisas: Yerquruluşu

Kurs: 1

Fənn: Geodeziya

Mövzu: Uzununa və eninə nivelirləmə

Müəllim: Dos. Ərəstun Mehdiyev

İxtisas: Qida məhsulları mühəndisliyi

Kurs: 2

Fənn: Ərzaq məhsullarının əmtəəşünaslığı

Mövzu: Süd məhsullarının qida dəyəri və keyfiyyətinə qoyulan tələblər

Müəllim:İmamverdiyeva Maviyyə

İxtisas: Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi

Kurs: 2

Fənn: Yol hərəkəti qaydaları və təhlükəsizliyi

Mövzu: Yol hərəkətinin nizamlanması və yol hərəkəti nişanları

Müəllim:Taleh Vəliyev

İxtisas: İqtisadyönümlü ixtisaslar

Kurs: 2

Fənn: Maliyyə

Mövzu: Müəssisələrin maliyyəsi

Müəllim: Prof. Məhərrəm Hüseynov

İxtisas: İqtisadiyyat

Kurs: 3

Fənn: Aqrar iqtisadiyyat

Mövzu: Aqrar istehsalın intensivləşdirilməsi

Müəllim: dos. Asəf Qasımov

İxtisas: Şərabçılıq

Kurs: 2

Fənn: Şərabçılıq

Mövzu: Xeres şərablarının texnologiyası

Müəllim: Prof. Hasil Fətəliyev

18:15-

19:15

İxtisas: Zootexniklik

Kurs: 3

Fənn: Quşçuluq

Mövzu: Broyler əti istehsalının texnologiyası

Müəllim: Dos. Mahir Hacıyev

İxtisas: “Maşın mühəndisliyi”, “yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi”

Kurs: 2

Fənn: İstilik texnikası

Mövzu: Enerji mənbələri, istilikalınma üsulları, istilikötürmə və onun aqrar sahədə tətbiqi

Müəllim: Dos. Fəxrəddin Yusibov

İxtisas: “Qida mühəndisliyi”, “aqromühəndislik”

Kurs: 2

Fənn: Materiallar müqaviməti  

Mövzu: Düz özlü brusların əyilməsi

Müəllim: B.m. İlqar Alışov

İxtisas: Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi

Kurs: 3

Fənn: Avtomobil yolları

Mövzu: Ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının adı və indeksasiyası

Müəllim: Dos. Vaqif Mirzalıyev

İxtisas: Aqromühəndislik

Kurs: 3

Fənn: MTP-nin istismarı

Mövzu: Bitkiçilik məhsullarının istehsalında müasir texnologiyalar

Müəllim: Zöhrab Babayev

İxtisas:Bitki mühafizəsi

Kurs: 1

Fənn: Aqronomiyanın əsasları

Mövzu: Qarğıdalı və sorqonun becərilməsi

Müəllim: Dos. Vüqar Bəşirov