Avropa və Amerika universitetləri

 

Almaniya təşkilatları

Şərqi Avropa və Asiya ölkələri universitetləri

 • Gürcüstan Dövlət Aqrar Universiteti   http://agruni.edu.ge/
 • Казахский агротехнический университет имени  С.Сейфуллина (Qazaxıstan)  http://www.kazatu.kz/
 • Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я.Горина (Rusiya)  http://www.bsaa.edu.ru/
 • Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологии имени С.З.Гжицкого (Украина)  http://www.vetuniver.lviv.ua/
 • Сумский национальный аграрный университет (Украина) http://sau.sumy.ua/
 • Астраханский государственный технический университет (Россия)  http://www.astu.org/
 • Горский государственный аграрный университет (Россия )  http://gorskigau.ru/
 • Белорусский государственный аграрный технический университет (Belarus)  http://www.batu.edu.by/
 • Воронежский государственный аграрный университет (Rusiya)  http://eng.vsau.ru/
 • Кустанайский инженерно-экономический университет (Qazaxıstan)  http://kineu.kz/
 • Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины (Rusiya) http://www.spbgavm.ru/
 • Волгоградский государственный аграрный университет  http://www.volgau.com/
 • Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н.Прянишкова (Rusiya) http://pgsha.ru/web/today/
 • Казахский национальный аграрный университет (Qazaxıstan) http://www.kaznau.kz/
 • Государственный университет по Землеустройству. (Rusiya) http://www.guz.ru/
 • Российский государственный аграрный университет -МСХА имени К.А.Тимирязева (Rusiya)  http://www.timacad.ru/en/
 • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (Ukrayna)  http://nubip.edu.ua/en/
 • Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (Belarus)  http://www.baa.by/en/
 • Мичуринский государственный аграрный университет (Rusiya) http://www.mgau.ru/
 • Кубанский государственный аграрный университет (Rusiya)  http://www.kubsau.ru/
 • Shandong Academy of Agricultural Sciences-China-http://www.saas.ac.cn/saas/
 • Şandon Kənd Təsərrüfatı Elmləri Akademiyası-Çin-http://www.saas.ac.cn/saas/
 • Aкадемия сельскохозяйственных наук провинции Шаньдун-Китай-http://www.saas.ac.cn/saas/

 

Türkiyə universitetləri