Aida Zakir qızı QASIMOVA

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru