Aida Zakir qızı Qasımova

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru