Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universiteti

MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSİ

2020/2021-ci tədris ili üzrə qəbul planı

 

Sıra №-si

İxtisasın şifri

İxtisas və ixtisaslaşmaların adı

Cəmi

Dövlət sifarişi və ödənişli

Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqlarının məbləği (manatla)

Azərbaycan bölməsi

rus bölməsi

əyani

əyani

əyani

1

2

3

4

5

6

7

1.

060321

Dizayn

4

4

 

1800

 

 

Dizayn və texniki estetika

2

2

 

 

 

 

Landşaft bağçılığı

2

2

 

 

2.

060402

Mühasibat uçotu və audit

12

12

 

1800

 

 

İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

7

7

 

 

 

 

Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit

5

5

 

 

3.

 060403  

Maliyyə

6

6

 

1800

 

 

Vergi və vergiqoyma

4

4

 

 

 

 

Sığorta işinin təşkili

2

2

 

 

4.

060404

İqtisadiyyat

12

10

2

1800

 

 

Aqrar sahənin iqtisadiyyatı

12

10

2

 

5.

060407

Menecment

6

6

 

1800

 

 

Menecment (sahələr üzrə)

2

2

 

 

 

 

Menecment (alman proqramı)

4

4

 

 

6.

060408

Marketinq

3

3

 

1800

 

 

Marketinq (sahələr üzrə)

3

3

 

 

7.

060510

Ekologiya

5

5

 

1200

 

 

Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi

5

5

 

 

8.

060608

Elektroenergetika mühəndisliyi

4

4

 

1200

 

 

Elektrik təchizatı (aqrar sahə üzrə)

2

2

 

 

 

 

Elektrik şəbəkə və sistemləri

2

2

 

 

9.

060612

Maşın mühəndisliyi

2

2

 

1200

 

 

Maşınqayırma texnologiyası

2

2

 

 

10.

060622

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

2

2

 

1200

 

 

Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

2

2

 

 

11.

060626

Elektrik mühəndisliyi

4

4

 

1200

 

 

Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlər

2

2

 

 

 

 

Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi

2

2

 

 

12.

060632

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

12

12

 

1500

 

 

İdarəetmədə informasiya sistemləri

6

6

 

 

 

 

Tətbiqi proqram təminatı

6

6

 

 

13.

060637

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

6

6

 

1200

 

 

Meliorasiya-mühəndis sistemlərinin tikintisi və istismarı

6

6

 

 

14.

060642

Qida məhsulları mühəndisliyi

4

4

 

1200

 

 

Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

4

4

 

 

15.

060644

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

4

4

 

1200

 

 

İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası

2

2

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi

2

2

 

 

16.

060647

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

2

2

 

1200

 

 

Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə)

2

2

 

 

17.

060649

Ekologiya mühəndisliyi

6

6

 

1200

 

 

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

4

4

 

 

 

 

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

2

2

 

 

18.

060701

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

12

12

 

1200

 

 

Aqrokimya

4

4

 

 

 

 

Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması

4

4

 

 

 

 

Torpaqşünaslıq

4

4

 

 

19.

060702

Aqronomluq

52

50

2

1200

 

 

Bitkilərin mühafizəsi

4

4

 

 

 

 

İpəkçilik

3

3

 

 

 

 

Bitkilərin toxumçuluğu

3

3

 

 

 

 

Bitkilərin genetikası

3

3

 

 

 

 

Bitkilərin xəstəlikdən və ziyanvericilərdən mühafizəsi

4

4

 

 

 

 

Aqrobiotexnologiya

5

3

2

 

 

 

Bitkilərin karantini

3

3

 

 

 

 

Bitkiçilik

3

3

 

 

 

 

Meyvəçilik

3

3

 

 

 

 

Tərəvəzçilik

3

3

 

 

 

 

Üzümçülük

3

3

 

 

 

 

Bitkilərin seleksiyası

3

3

 

 

 

 

Bitki anatomiyası və morfologiyası

3

3

 

 

 

 

Aqrogeobotanika

3

3

 

 

 

 

Biologiya və kənd təsərrüfatının əsasları

3

3

 

 

 

 

Ekoloji kənd təsərrüfatı

3

3

 

 

20.

060703

Zootexniklik

8

8

 

1200

 

 

Qoyunçuluq

2

2

 

 

 

 

Quşçuluq

3

3

 

 

 

 

Maldarlıq

3

3

 

 

21.

060704

Baytarlıq

26

24

2

1200

 

 

Baytarlıq-sanitariya ekspertizası

6

6

 

 

 

 

Epizootologiya və infeksion xəstəliklər

5

3

2

 

 

 

Parazitologiya və invazion xəstəlilər

3

3

 

 

 

 

Yoluxmayan daxili xəstəliklər

3

3

 

 

 

 

Baytarlıq cərrahiyyəsi

4

4

 

 

 

 

Mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma

3

3

 

 

 

 

Baytarlıq əczaçılığı

2

2

 

 

22.

060705

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

10

10

 

1200

 

 

Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi

5

5

 

 

 

 

Torpaq kadastrı

5

5

 

 

23.

060706

Aqromühəndislik

28

26

2

1200

 

 

Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi

10

8

2

 

 

 

Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsində texnoloji proseslər və aparatlar

6

6

 

 

 

 

Aqrar istehsalatın texniki təminatı

6

6

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması

3

3

 

 

 

 

Aqrar istehsalatın avtomatlaşdırılma vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti

3

3

 

 

24.

060707

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

6

6

 

1200

 

 

Balıqçılıq

3

3

 

 

 

 

Balıqçılıq təsərrüfatı işi

3

3

 

 

25.

060708

Meşəçilik

6

6

 

1200

 

 

Meşə quruluşu

2

2

 

 

 

 

Meşə toksaksiyası

2

2

 

 

 

 

Meşə əkinləri

2

2

 

 

26.

060709

Su bioehtiyatları və akvabitlər

4

4

 

1200

 

 

Su bioehtiyatları

2

2

 

 

 

 

Akvabitkilər

2

2

 

 

27.

060801

Əczaçılıq

4

4

 

1200

 

 

Farmakoqnoziya

2

2

 

 

Cəmi

248

240

8

 

MBA proqramı üzrə

28.

060409

Biznesin idarə edilməsi

17

17

 

1800

 

 

Biznesin təşkili və idarə edilməsi

4

4

 

 

 

 

Menecment

5

5

 

 

 

 

Vergi

3

3

 

 

 

 

Maliyyə

3

3

 

 

 

 

Mühasibat uçotu

2

2

 

 

 

 

Cəmi

265

257

8