Cəfərov  İbrahim Həsən oğlu                      rektor, professor, sədr

Hətəmov Anar Nizami oğlu                         tədris işləri  üzrə prorektor,      

                                                                    dosent, şura sədrinin müavini

Məmmədov Səbuhi Nəbi oğlu                     elmi katib, dosent

                                             

                                                  ÜZVLƏR:

Məmmədov Ramin Kamil  oğlu                   elmi  işlər üzrə  prorektor, a.e.f.d.

Qasımova Aidə Zakir qızı                           tərbiyə işləri üzrə prorektor, dosent

Vəliyev İlyas Əhməd  oğlu                           təsərrüfat işləri üzrə prorektor, dosent əvəzi

İsmayılov Məhərrəm Musa oğlu                  aqronomluq fakültəsinin dekanı, dosent    

Xəlilov Xalıq Qurban  oğlu                           Torpaqşünaslıq və aqrokimya  fakültəsinin dekanı, dosent

Hüseynov Əfqan  İsgəndər oğlu                 aqrotexnologiya fakültəsinin dekanı, dosent    

Abdullayev Qənbər Qara oğlu                 Zoomühəndislik fakültəsinin dekanı, professor                                       

Nəsibov Famil Nəsir oğlu                             Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsinin dekanı, professor.

Məmmədov Camaləddin  Ələkbər oğlu       mühəndislik fakültəsinin dekanı, professor 

Qasımov Asəf Məhərrəm  oğlu                   aqrar iqtisadiyyat  fakültəsinin dekanı,dosent

Əsgərov Əlöysət Əsgər oğlu                       aqrobiznes və idarəetmə fak-n dekanı,dosent

Orucov Vüsal Məhərrəm                                       Universitet Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin  sədri

Tağızadə Cahid Şükür oğlu                                  Universitet  Tələbə  Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, Universitet Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri   

Muradzadə Orxan Əfqan  oğlu                      Universitet Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri                                                                                                                                                                       

Fətəliyev Kamil Hətəm oğlu                       “ Aqromexanika” Elmi Tədqiqat İnstitutunun      

                                                                    direktoru,dosent   

Hacıyev Mahir Həmzə oğlu                         Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun

                                                                    direktoru, heyvandarlıq və balıq məhsulları           

                                                                    istehsalı texnologiyası kafedrasının dosenti

Mustafayev Aqil Surxay oğlu                       magistr hazırlığı mərkəzinin direktoru                                                                        

  Hüseynov  Nüsrət Qəmbər oğlu                 tədris şöbəsinin  müdiri, dosent

  Cəfərov Namiq Sahib oğlu                          daxili  nəzarət  şöbəsinin  müdiri                                                  

Hüseynov Arif  Mirzə oğlu                          torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının

                                                                    müdiri, dosent                                                                       

Seyidəliyev Nizami Yaqub oğlu                   ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya 

                                                                    kafedrasının professoru

Həsənova Aynur Oruc  qizi                          ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya 

                                                                     kafedrasının müdiri, dosent

İdrisov  Hüseyn  Əkbər  oğlu                       bağçılıq kafedrasının müdiri, dosent

Qazıyev  Arif  Tofiq oğlu                              biologiya kafedrasının dosenti

Məmmədov Qurban Yusif oğlu                    bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının 

                                                                    müdiri,dosent  

Bəşirov Vüqar  Vahid  oğlu                          bitkiçilik və bitki mühafizəsi kaf-nın   dosenti

 İbrahimov Zakir Abbas oğlu                        ekologiya və meşəçilik kafedrasının  müdiri,

                                                                    professor

Fətəliyev Hasil Kamaləddin oğlu                 qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza

                                                                    kafedrasının müdiri, professor

Abbasova Tamara Yuri qızı                        kimya kafedrasının dosent əvəzi  

Əliyev Mirzə Mikayıl oğlu                              əczaçılıq və baytarlıq sanitariya ekspertizası kafedrasının müdiri,  professor

Abbasov Ramin Əlastan oğlu                     terapiya, mamalıq və cərrahiyyə kafedrasının baş müəllimi       

Tağıyev Arif Əlirza  oğlu                              anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya kafedrasının müdiri, professor əvəzAdıgözəlova Dursun Miri qızı                      anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya kafedrasının dosenti

Ələsgərov Zahir Əmir  oğlu                          epizootologiya, mikrobiologiya və

                                                                    parazitologiya kafedrasının müdiri, dosent

Xəlilov Ramiz Talıb oğlu                             həyat  fəaliyyətinin  təhlükəsizliyi kafedrasının

                                                                    müdiri, dosent

  Nadirov Nazim  Abbas oğlu                         kənd  təsərrüfatı texnikası kafedrasının

                                                                      müdiri,dosent

Mirzalıyev Vaqif Adil oğlu                            yerüstü nəqliyyat  vasitələri  və  texniki serviz  kafedrasının  müdiri, dosent

Əliyev Qurban İsa oğlu                                yerüstü nəqliyyat vasitələri və texniki serviz kafedrasının professoru

Mirsalahov Mirnaib Mirqoca  oğlu                meliorasiya və hidrotexniki  qurğularkafedrasının müdiri, dosent 

 Babayev Şahlar Mahmud oğlu                   texniki mex-a və qrafika kaf. müd.,t.e.d.dos.

 İsmayılov Nazim Köçəri  oğlu                    maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma kafedrasının dosenti                                                                                                                         

Məmmədov Siyasət  Zülfiqar  oğlu              energetika kafedrasinin müdiri, dosent

Bağırzadə  Mahir  Manaf oğlu                     elektrik mühəndisliyi kafedrasının müdiri, dosent

Həsənova  Aidə  Musa qizi                          dillər kafedrasinin müdiri,  dosent

Hüseynov  Məhərrəm  Cəlal  oğlu               maliyyə və iqtisadi  nəzəriyyə  kafedrasının

                                                                    müdiri,  professor

Salahov  Elçin  Arif   oğlu                            maliyyə və iqtisadi  nəzəriyyə  kafedrasının

                                                                    dosenti                                                           

Bayramov Azad  Mustafa oğlu                    ictimai elmlər və multikulturalizm kafedrasnın                                                                                    

                                                                    müdiri, dosent

Aslanov  Elgün Məmmədəli  oğlu                ictimai elmlər və multikulturalizm 

                                                                    kafedrasının dosent əvəzi                                                                                                                                                                                                                       

Mustafayeva Raminə Ramiz qizi                aqrar sahənin iqtisadiyyatı  kafedrasının müdiri, dosent

Muxtarova Pərvin  Elman qızı                    mühasibat uçotu və audit kafedrasınıın müdiri,dosent

Şəfiyev İsa Heydər oğlu                              mühasibat uçotu və audit kafedrasının baş müəllimi

Qəhrəmanov  Əlif  Niyazalı oğlu                 marketinq kafedrasının baş müəllimi

Məmmədov Ələkbər Cəlal oğlu                   sahibkar