Elmi Şuranın sədri:

Cəfərov  İbrahim Həsən oğlu - rektor, professor, sədr

                                    

Elmi Şuranın üzvləri:

 

Hətəmov Anar Nizami oğlu - tədris işləri  üzrə   prorektor,  dosent, şura sədrinin müavini

Məmmədov Səbuhi Nəbi oğlu - elmi katib, dosent

Məmmədov Ramin Kamil  oğlu - elmi    işlər   üzrə   prorektor,  a.e.f.d.

Qasımova Aidə Zakir qızı - tərbiyə   işləri   üzrə prorektor, dosent

Vəliyev İlyas Əhməd  oğlu - təsərrüfat     işləri    üzrə     prorektor, dosent əvəzi

İsmayılov Məhərrəm Musa oğlu - aqronomluq      fakültəsinin   dekanı, dosent

Hüseynov Əfqan  İsgəndər oğlu - aqrotexnologiya fakültəsinin dekanı, dosent

Nəsibov Famil Nəsir oğlu - baytarlıq  təbabəti  və  zoomühəndislik fakültəsinin dekanı, professor                                                             

Məmmədov Camaləddin  Ələkbər oğlu - mühəndislik fakültəsinin dekanı, professor                                                                             

Qasımov Asəf Məhərrəm  oğlu - aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı, dosent

Əsgərov Əlöysət Əsgər oğlu - aqrobiznes  və   idarəetmə  fakültəsinin dekanı,dosent

Fətəliyev Kamil Hətəm oğlu - “Aqromexanika” Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru, dosent   

Hacıyev Mahir Həmzə oğlu - Heyvandarlıq Elmi  Tədqiqat   İnstitu-tunun  direktoru,   heyvandarlıq və balıq  məhsulları  istehsalı texnologiyası kafedrasının dosenti

Mustafayev Aqil Surxay oğlu - magistr  hazırlığı   mərkəzinin  direktoru                                                                        

Hüseynov  Nüsrət Qəmbər oğlu - tədris   şöbəsinin     müdiri,    dosent

Cəfərov Namiq Sahib oğlu - daxili   nəzarət    şöbəsinin     müdiri                                                  

Hüseynov Arif  Mirzə oğlu   - torpaqşünaslıq və aqrokimya  kafedrasının müdiri, dosent              

Hümbətov   Zaur   İsrafil  oğlu - biologiya      kafedrasının       müdiri, professor    

Seyidəliyev Nizami Yaqub oğlu - ümumi əkinçilik,  genetika  və  seleksiya kafedrasının professoru

Həsənova Aynur Oruc  qızı - ümumi  əkinçilik,  genetika və  seleksiya kafedrasının müdiri, dosent                          

İdrisov  Hüseyn  Əkbər  oğlu - bağçılıq kafedrasının  müdiri, dosent

Qazıyev  Arif  Tofiq oğlu - biologiya kafedrasının dosenti

Məmmədov Qurban Yusif oğlu - bitkiçilik və bitki mühafizəsi   kafedrasının müdiri, dosent  

Bəşirov Vüqar  Vahid  oğlu - bitkiçilik  və  bitki   mühafizəsi  kafedrasının dosenti

İbrahimov Zakir Abbas oğlu - ekologiya  və  meşəçilik kafedrasının müdiri, professor

Fətəliyev Hasil Kamaləddin oğlu - qida     məhsulları mühəndisliyi   və ekspertiza       kafedrasının müdiri, professor

Daşdəmirov  Kamandar Şükür oğlu - kimya   kafedrasınin   müdiri,  dosent

Babayeva Aygün  Dilən qızı – yerquruluşu kafedrasının müdiri, dosent

Abbasova Tamara Yuri qızı - kimya    kafedrasının    dosent   əvəzi

Abdullayev Qənbər Qara oğlu - heyvandarlıq   və   balıq    məhsulları istehsalının    texnologiyası   kafedrasının müdiri, professor

Əliyev Mirzə Mikayıl oğlu - əczaçılıq    və    baytarlıq    sanitariya ekspertizası     kafedrasının müdiri, professor

Abbasov Ramin Əlastan oğlu - terapiya,   mamalıq   və   cərrahiyyə kafedrasının baş müəllimi

Tağıyev Arif Əlirza oğlu - anatomiya, patanatomiya  və    patfiziologiya kafedrasının müdiri, professor əvəzi

Adıgözəlova Dursun Miri qızı - anatomiya,   patanatomiya   və  patfiziologiya kafedrasının dosenti

Ələsgərov Zahir Əmir  oğlu - epizootologiya, mikrobiologiya   və parazitologiya    kafedrasının müdiri, dosent

Xəlilov Ramiz Talıb oğlu - həyat     fəaliyyətinin      təhlükəsizliyi kafedrasının müdiri, dosent

Nadirov Nazim  Abbas oğlu - kənd təsərrüfatı  texnikası  kafedrasının müdiri, dosent

Mirzalıyev Vaqif Adil oğlu - yerüstü nəqliyyat vasitələri və  texniki serviz kafedrasının müdiri, dosent

Əliyev Qurban İsa oğlu - yerüstü nəqliyyat vasitələri  və  texniki serviz kafedrasının professoru

Mirsalahov Mirnaib Mirqoca oğlu - meliorasiya və  hidrotexniki  qurğular kafedrasının müdiri, dosent

Babayev Şahlar Mahmud oğlu - texniki mex-a və qrafika kafedrasının müdiri, t.e.d.dosent

İsmayılov Nazim Köçəri oğlu - maşın   mühəndisliyi   və standartlaşdırma kafedrasının dosent

Məmmədov Siyasət Zülfiqar oğlu - energetika kafedrasinin müdiri, dosent

Bağırzadə Mahir Manaf oğlu - elektrik    mühəndisliyi   kafedrasının müdiri, dosent

Həsənova Aidə Musa qızı    - dillər kafedrasinin müdiri, dosent

Orucova Məhsəti Üzeyir qızı - informasiya  texnologiyaları  kafedrarasının müdiri, dosent

Hüseynov Məhərrəm  Cəlal  oğlu - maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə   kafedrasının müdiri, professor

Salahov  Elçin  Arif   oğlu - maliyyə və iqtisadi  nəzəriyyə  kafedrasının dosenti                                

Bayramov Azad  Mustafa oğlu - ictimai   elmlər    və   multikulturalizm kafedrasnın müdiri, dosent

Aslanov  Elgün Məmmədəli  oğlu - ictimai   elmlər və  multikulturalizm kafedrasının dosent əvəzi                                                             

Mustafayeva Raminə Ramiz qızı - aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrasının müdiri, dosent

Muxtarova Pərvin  Elman qızı - mühasibat uçotu və audit   kafedrasının müdiri,dosent

Şəfiyev İsa Heydər oğlu - mühasibat uçotu və audit   kafedrasının baş müəllimi

Qəhrəmanov  Əlif  Niyazalı oğlu - marketinq kafedrasının baş  müəllimi

Orucov Vüsal Məhərrəm oğlu - Universitet   Həmkarlar İttifaqı  Komitəsinin sədri

Tağızadə Cahid Şükür oğlu - Universitet  Tələbə  Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri

Quliyev Sahil Rəhman oğlu - Universitet Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri

Muradzadə Orxan Əfqan  oğlu - Universitet Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri

Məmmədov Ələkbər Cəlal oğlu - sahibkar