Ramin Kamil oğlu MƏMMƏDOV - Elmi işlər üzrə prorektor

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Telefon: +994 22 266 03 51