Əczaçılıq laboratoriyasında aşağıdakı avadanlıqlardan istifadə edilir.

 1. Spektrofotometr       -  3 ədəd
 2. Refraktometr            -  2 ədəd
 3. Polyarimetr              -  1 ədəd
 4. Qaz Xromatoqrafı    - 1 ədəd
 5. Distillə aparatı         - 1ədəd
 6. Büret sistemi            - 1 ədəd
 7. Ayırıcı qıf                 - 4  ədəd
 8. Efir yağları alma üçün qurğu
 9. Sorucu şkaf              -3 ədəd
 10. Həb maşını               - 2ədəd
 11. Elektron mikroskop  -8 ədəd
 12. Elektron tərəzi           -4 ədəd
 13. Tədris tərəzi              -4 ədəd
 14. Həvəng dəstə             -8 ədəd
 15. Ştativ                         -7 əd
 16. Su hamamı                -2 ədəd
 17. İnfuz apparatları       - 2 ədəd
 18. Hebarilər                   -2 albom
 19. Laboratoriya üçün perkolyator
 20. Cövhərlərin alınması üçün laboratoriya perkolyatoru