Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 2018/2019-cu il üçün fəlsəfə doktoru

və elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul planı (Xalq qəzetinin 14 dekabr 2018-ci il buraxılışının elanı: http://xalqqazeti.com/az/news/10946

İxtisasın şifri

İxtisasın

Adı

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

elmlər doktoru

doktorant hazırlığı üzrə qəbul planı

dissertant hazırlığı üzrə qəbul planı

doktorant hazırlığı üzrə qəbul planı

dissertant hazırlığı üzrə qəbul planı

cəmi

o cümlədən

cəmi

o cümlədən

cəmi

o cümlədən

cəmi

o cümlədən

büdcə hesabına

ödənişli əsaslarla

büdcə hesabına

ödənişli əsaslarla

büdcə hesabına

ödənişli əsaslarla

büdcə hesabına (qiyabi)

ödənişli əsaslarla

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2417.01

Botanika

1

 

1

 

 

1

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

2411.02

Bitki fiziologiyası

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

2426.01

Ekologiya (elm sahələri üzrə)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2511.01

Torpaqşünaslıq

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3101.01

Aqrokimya

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3102.01

Aqromühəndislik

3

 

3

 

 

1

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

3103.01

Ümumi əkinçilik

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.06

Bitkilərin mühafizəsi

1

 

1

 

 

1

1

 

2

 

2

 

 

 

 

 

3103.07

Bitkiçilik

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103.08

Meyvəçilik və üzümçülük

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3106.01

Meşəçilik, meşəquruluşu və meşə taksasiyası

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq sanitariyası, zoogigiyena və baytarlıq – sanitar ekspertizası)

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3109.01

Baytarlıq elmləri (Baytarlıq farmakologiyası və toksikologiya)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (Baytarlıq mamalığı və heyvandarlıq məhsullarının biotexnikası)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3109.01

Baytarlıq elmləri (baytarlıq mikrobi­ologiyası, virusolo­gi­ya­sı, epizootolo­giyası, miko­to­ksikologiya ilə mikologiyası və immunolo­giyası)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3400.02

Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110.01

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110.03

Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

3309.01

Qida məhsullarının texnologiyası

1

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

5303.01

Mühasibat uçotu

2

1

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

3

2

1

 

 

1

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

3

1

2

 

 

1

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Aqromexanika  Elmi Tədqiqat institutu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3102.01

Aqromühəndislik

2

1

1

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Cəmi

32

 

 

 

 

9

 

 

8

 

 

 

 

1