Bitki klinikası ADAU-nun bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərir. Bu diaqnostika laboratoriyası ən müasir avadanlıqlar və yeni metodlarla aşağıdaki xidmətləri göstərir: torpağın kimyəvi analizi; torpaqda zərərvericilərin təyini; açıq və qapalı sahədəki bitki xəstəliklərinin (göbələk, bakterial və  virus) təyinı; bitki xəstəliklərinə qarşı preparatların tətbiqi; kənd təsərrüfatınin zərərvericilərinin təyini; preparatların effektivliyinin təyini.