Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

 

BAKALAVRİAT SƏVİYYƏSİ

2020/2021-ci tədris ili üzrə qəbul planı

 

 

Sıra №-si

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

Cəmi

Bölmələr

Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqlarının məbləği (manatla)

Azərbaycan bölməsi

Rus bölməsi

İngilis bölməsi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

050402

Biznesin idarə edilməsi

60

45

 

15

 

 

 

1800

 

2.

050405

İqtisadiyyat

55

30

10

15

 

 

 

1800

1500

3.

050405

İqtisadiyyat

15

 

 

 

 

15

 

1800

 

4.

050405

İqtisadiyyat**

30

30

 

 

 

 

 

1800

 

5.

050406

Maliyyə

60

50

10

 

 

 

 

1800

1500

6.

050407

Marketinq

45

30

 

15

 

 

 

1800

 

7.

050407

Marketinq

15

 

 

 

 

15

 

1800

 

8.

050408

Menecment (alman proqramı)

30

30

 

 

 

 

 

1800

 

9.

050409

Mühasibat

60

50

10

 

 

 

 

1800

1500

10.

050409

Mühasibat

15

 

 

 

 

15

 

1800

 

11.

050504

Ekologiya*

60

50

10

 

 

 

 

1500

1200

12.

050602

Aqromühəndislik*

60

30

15

15

 

 

 

1500

1200

13.

050602

Aqromühəndislik**

30

30

 

 

 

 

 

1500

 

14.

050607

Elektrik və elektronika mühəndisliyi

15

15

 

 

 

 

 

1500

 

15.

050608

Energetika mühəndisliyi

15

15

 

 

 

 

 

1500

 

16.

050614

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

15

15

 

 

 

 

 

1500

 

17.

050616

İnformasiya texnologiyaları

30

30

 

 

 

 

 

1500

 

18.

050620

Kompüter mühəndisliyi

15

15

 

 

 

 

 

1500

 

19.

050622

Maşın mühəndisliyi

15

15

 

 

 

 

 

1500

 

20.

050625

Meliorasiya mühəndisliyi *

60

50

10

 

 

 

 

1500

1200

21.

050634

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

15

15

 

 

 

 

 

1500

 

22.

050635

Qida mühəndisliyi

15

15

 

 

 

 

 

1500

 

23.

050701

Aqronomluq*

75

50

10

15

 

 

 

1500

1200

24.

050701

Aqronomluq*

15

 

 

 

 

15

 

1500

 

25.

050701

Aqronomluq**

30

30

 

 

 

 

 

1500

 

26.

050702

Bağçılıq və tərəvəzçilik*

45

45

 

 

 

 

 

1500

 

27.

050703

Balıqçılıq*

45

45

 

 

 

 

 

1500

 

28.

050704

Baytarlıq təbabəti*

105

90

 

15

 

 

 

1500

 

29.

050704

Baytarlıq təbabəti*

15

 

 

 

 

15

 

1500

 

30.

050705

Bitki mühafizəsi*

30

30

 

 

 

 

 

1500

 

31.

050705

Bitki mühafizəsi**

30

30

 

 

 

 

 

1500

 

32.

050706

Meşəçilik*

45

45

 

 

 

 

 

1500

 

33.

050707

Şərabçılıq*

45

45

 

 

 

 

 

1500

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34.

050708

Su bioehtiyatları və akvakultura*

60

60

 

 

 

 

 

1500

 

35.

050709

Torpaqşünaslıq v əaqrokimya*

90

80

10

 

 

 

 

1500

1200

36.

050709

Torpaqşünaslıq və aqrokimya*

15

 

 

 

 

15

 

1500

 

37.

050710

Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı*

40

30

10

 

 

 

 

1500

1200

38.

050711

Zoomühəndislik*

75

50

10

15

 

 

 

1500

 

39.

050802

Əczaçılıq *

80

65

 

15

 

 

 

1500

 

Cəmi

1570

1255

105

120

 

90

 

 

 

 

 

 

                   

*Tələbə qəbulu yalnız dövlət sifarişi əsasında aparılır.

**Türkiyənin Ege Universiteti ilə birgə ikili proqram əsasında kadr hazırlığı aparılacaqdır (“Aqromühəndislik”, “Aqronomluq”, “İqtisadiyyat” və “Bitki mühafizəsi” ixtisaslarında tələbə qəbulu yalnız dövlət sifarişi əsasında aparılır).