AQROBİZNES VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİ

 

Ünvan: Gəncə şəhəri, Adil İsgəndərov küçəsi 64, AZ2000

        Tel: +994 22 2681056

E-mail: office@adau.edu.az

Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi 2014-cü ildə yaradılmışdır. Fakültədə “menecment”, “menecment (alman proqramı)”, “marketinq”, “biznesin idarə edilməsi”, “mühasibat uçotu və audit” ixtisasları üzrə kadr hazırlığı aparılır. Bakalavriat səviyyəsində “menecment (alman proqramı)” və magistratura səviyyəsində biznesin idarə edilməsi üzrə MBA proqramı  beynəlxalq, xüsusilə Almaniyanın Vaynştefan Universitetinin təcrübəsinə əsaslanaraq hazırlanmış standart və tədris planını özündə əks edtirən bakalavriat proqramıdır. Qeyd olunan ixtisas üzrə təhsil alan tələbələrin əsas hissəsi Almaniyada 6 ay müddətində istehsalat təcrübəsi keçirlər. “Marketinq” ixtisası üzrə təhsil ingilis dilində aparılır.

FAKÜLTƏNİN STRUKTURU

 

 

KAFEDRALAR

 •  Marketinq
 • Aqrobiznes  və menesment
 • Mühasibat uçotu və audit

 

BAKALAVRİAT PROQRAMLARI

 • Biznesin idarə edilməsi
 • Marketinq
 • Menecment (alman proqramı)
 • Mühasibat uçotu və audit

 

MAGİSTRATURA PROQRAMLARI

 • Biznesin idarə edilməsi
 • Marketinq
 • Menecment (alman proqramı)
 • Mühasibat uçotu və audit    
 • MBA
 • Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURA PROQRAMLARI

 • Ümumi iqtisadiyyat
 • İqtisadi fəaliyyət növləri
 • Mühasibat uçotu

PROFESSOR-MÜƏLLİM HEYƏTİ

 • Fəlsəfə doktoru, dosent-13
 • Fəlsəfə doktoru, baş müəllim-3
 • Baş müəllim-12
 • Assistent-16

 

TƏLƏBƏLƏRİN SAYI

 • Bakalavriatlar-755
 • Magistrantlar-45