Aqrar məsləhət xidmətinin məqsədi universitetdə aparılan elmi tədqiqat işlərinin müsbət nəticələrindən, əldə olunmuş təcrübələrdən faydalanmaqla kənd təsərrüfatı istehsalçılarının müvafiq sahə üzrə bilik və bacarıqlarının artırılmasına əlavə dəstək verməkdir. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Təhsil və təlim şöbəsinin təlim planına uyğun olaraq universitet əməkdaşları tərəfindən fermerlərə kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə, o cümlədən bitkiçilik, heyvandarlıq, mexanikləşdirmə, iqtisadiyyat, yeni subsidiya qaydaları və elektron qeydiyyat məsələlərinə dair təlimlər keçirilir.