Ünvan: Gəncə şəhəri, Adil İsgəndərov küçəsi 64, AZ2000

Tel: +994 22 2689645

E-mail: office@adau.edu.az

1959-cu ildə Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı fakültəsi Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutundan (indi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) verilmiş  və bu dövrdən etibarən aqrar bölmə üçün yeni keyfiyyətdə ali iqtisadçı kadrların hazırlanması işinin əsası qoyulmuşdur. 

 

 

KAFEDRALAR

 • Aqrar sahənin iqtisadiyyatı
 • İctimai elmlər və multikulturalizm
 • Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə

 

BAKALAVRİAT PROQRAMLARI

 • İqtisadiyyat (ingilis dilində)
 • İqtisadiyyat (ikili diolom proqramı)*
 • Maliyyə

*Türkiyənin Ege Universiteti ilə dövlət sirarişi əsasında

 

MAGİSTRATURA PROQRAMLARI

 • İqtisadiyyat
 • Dünya iqtisadiyyatı
 • Maliyyə

 

DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURA PROQRAMLARI

 • Sahə iqtisadiyyatı
 • Ümumi iqtisadiyyat
 • İqtisadi fəaliyyət növləri
 • Dünya iqtisadiyyatı

PROFESSOR-MÜƏLLİM HEYƏTİ

 • Elmlər doktoru, professor-2
 • Fəlsəfə doktoru, dosent-16
 • Fəlsəfə doktoru,baş müəllim-5
 • Baş müəllim-20
 • Fəlsəfə doktoru, assistent-1
 • Assistent-15
 • Müəllim-2

TƏLƏBƏLƏRİN SAYI

 • Bakalavriatlar-463
 • Magistrantlar-25

 

                          

                           

                                                                                                    

                                                           

                                                                                               Sərbəst Kompyuter Otağı

Aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin professor-müəllim və tələbə heyətinin elektron informasiya bazalarına, zəruri ədəbiyyatlara çıxışının təmin edilməsi məqsədilə yaradılmışdır. Otaqda 10 ədəd notebook, daimi internet təminatı, iqtisadiyyata dair azərbaycan, rus və ingilis dillərində olan kitablar mövcuddur.