Anatomiya muzeyi-auditoriyası ötən əsrin 40-cı illərində Müseyib Əliyev tərəfindən yaradılmış, sonralar muzeydə eksponatların artırılması İsrayıl Abbasov, Rüstəm Rüstəmov, Adil Ramazanov tərəfindən davam etdirilmişdir. Muzeydə anatomiya fənninə dair dərslər keçirilir.