Çinin Şandon İpəkçilik İnstitutundan ADAU-ya məktub göndərilib

Çin Xalq Respublikasının Şandon İpəkçilik İnstitutunun əməkdaşı Tang Venqia kollektiv adından Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinə  (ADAU) məktub yazaraq Ermənistan sılahlı qüvvələrinin xalqımıza, Gəncə şəhərində dincə əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi terroru özündə əks etdirən məktubu institutun əməkdaşları ilə paylaşdığını, bu hadisələrə görə təəssüfləndiklərini, mənəvi və maddi dəstəyə hazır olduqlarını bildirmişdir.

 

Коллектив Шаньдунского Института Шелководства Китая выразил поддержку нашему народу

Тан Венгиа, сотрудник Шаньдунского Института Шелководства Китайской Народной Республики, направила письмо в Азербайджанский государственный аграрный университет (АГАУ) от имени коллектива, выразив соболезнования об известии о разрушении домов и гибели мирного населения в городе Гянджа в результате ракетных обстрелов со стороны Армении. Коллектив Шаньдунского Института Шелководства Китая пожелал скорейшего освобождения оккупированных Арменией Азербайджанских земель и выразил готовность к моральной и материальной поддержке.

 

The staff of the Shandong Sericulture Institute of China expressed support for our people

Tan Wengia, an employee of the Shandong Institute of Sericulture of the People's Republic of China, sent a letter to Azerbaijan State Agricultural University (ASAU) on behalf of the team, expressing condolences about the news of the destruction of houses and the death of civilians in the city of Ganja as a result of rocket attacks by Armenians. The staff of the Shandong Institute of Sericulture of China wished the soonest liberation of the Azerbaijani lands occupied by Armenia and expressed their readiness for moral and material support.