ADAU-nun Fəxri doktoru Mladen Franko: Mixaylonun qəhrəmanlığını heç vaxt unutmayacağıq

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin (ADAU) fəal əməkdaşlıq etdiyi Sloveniyanın Nova Qoritsa Universitetinin prorektoru, ADAU-nun Fəxri doktoru, professor Mladen Franko universitetə məktub yazaraq Ermənistan silahlı qüvvəllərinin dinc insanları, Gəncə şəhərinin əhalisini raket atəşinə tutmasını pislədiyini, belə halların təkrar olunmayacağına ümid etdiyini və dəstəyini bildirmişdir. O, həmçinin qeyd edib ki, yalnız faşizmə qarşı deyil, bütün xalqların azadlğı və qardaşlığı uğurunda mübarizə aparmış Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu Mixaylonun (Mehdi Hüseynzadənin)  qəhrəmanlığını dost Sloveniya xalqı heç vaxt unutmayacaqdır. 

 

Младен Франко, почетный доктор AГАУ: Мы никогда не забудем героизм Мехти Гусейнзаде (Михайло)”

Проректор словенского университета Нова Горица, почетный доктор AГАУ, профессор Младен Франко, с которым активно сотрудничает Азербайджанский государственный аграрный университет (АГАУ), написал в университет письмо, в котором осуждает ракетные обстрелы армянскими вооруженными силами жителей города Гянджи, отметив, что дружественный народ Словении никогда не забудет героизм героического сына азербайджанского народа Мехди Гусейнзаде (Михайло), который боролся не только против фашизма, но и за свободу и братство всех народов.

 

Mladen Franko, Honorary Doctor of ASAU: “We will never forget the heroism of Mekhdi Huseynzade (Mikhailo)”.

The Vice-Rector of the Slovenian University Nova Gorica, Honorary Doctor of ASAU, Professor Mladen Franko, with whom Azerbaijan State Agricultural University (ASAU) actively cooperates, wrote a letter to the university condemning the Armenian armed forces' rocket attacks on residents of the city of Ganja, noting that the friendly people of Slovenia will  never forget the heroism of the heroic son of the Azerbaijani people Mehdi Huseynzade (Mikhailo), who fought not only against fascism, but also for the freedom and brotherhood of all peoples.