İSMAIL SERAGELDIN

İSMAIL SERAGELDIN

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Qəyyumlar Şurasının həmsədri,

Misirin məşhur İsgəndəriyyə kitabxanasının sabiq direktoru,

1992-2000-ci illərdə Dünya Bankının vitse-prezidenti

 

ISMAIL SERAGELDIN

Co-Chair of the Board of Trustees of the Nizami Ganjavi International Center

Emeritus Librarian of Alexandria

Vice President of the World Bank 1992-2000

 

ИСМАИЛ СЕРАГЕЛЬДИН

сопредседатель Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви,

бывший директор знаменитой Александрийской библиотеки Египта,

вице-президент Всемирного банка в 1992-2000 годах